Yuri Nail Art By Puchcy

Service Price


Click here ดูอัลบัม ผลงานเพ้นเล็บ 01 


Click here ดูอัลบัม ผลงานเพ้นเล็บ 02 


Click here ดูอัลบัม ผลงานเพ้นเล็บ 03 


Click here ดูอัลบัม ผลงานเพ้นเล็บ 04


Click here ดูอัลบัม ผลงานเพ้นเล็บ 05

อัตราค่าบริการค่ะ

เพ้นท์เล็บ เริ่มต้น 59 บาท

ต่อเล็บอะคริลิค เริ่มต้น 900 บาท* 

ต่อเล็บอะคริลิคฝังลาย เริ่มต้น 1200 บาท*

ต่อเล็บเจล เริ่มต้น  900 บาท*

ต่อเล็บเจลฝังลาย เริ่มต้น 1000 บาท*


เคลือบเจลบนเล็บจริง เริ่มต้น 400 บาท*


เติมโคนเล็บอะคริลิค 250 - 500 บาท


เติมโคนเล็บเจล 250 - 400 บาท

ต่อเล็บ PVC 100 บาท

ถอดเล็บอะคริลิค 350-450 บาท

ถอดเล็บเจล 300-450 บาท

*ราคาขึ้นอยู่กับความยาวของเล็บค่ะ

สนใจโทรสอบถามได้ค่ะ 083-8993639